Conservación preventiva

Conservación preventiva

Conservació preventiva i estudis de conservació

Prestem serveis de conservació preventiva, tant a col·leccions privades com a museus, fundacions i institucions.

A la conservació preventiva incloem estudi climàtic i lumínic de les obres, sistemes de presentació o emmarcat, sistemes d'embalatge i transport, i protocols de conservació preventiva en els casos de cessió d'obres en préstec.

Analitzem els espais on es troben les obres, per oferir-ne una millor conservació, així com creem sistemes d'emmagatzematge, emmarcats o transport específics per a cada peça.


© Beatriz Montoliu Mangrané CONSERVACIÓ i RESTAURACIÓcreat en Bluekea